הגדרת הכשל, כשל בעומס יתר, שבר לינארי אלסטי, נוקשות לשבר, הדגמת הקריטריון לדליפה לפני פצוץ, התעייפות (גבוהה ונמוכת מחזורים), חוק PARIS, מעבר משיך-פריך, השפעות סביבתיות, מיקרו-מבנה ונוקשות לשבר, מנגנוני כשל וניתוח פרקטוגרפי, ניתוח מקרי כשל. מעבדות: קביעת נוקשות לשבר. ניתוח פרקטוגרפי של מנגנוני כשל.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 314533 - מבוא להנדסת חומרים מ'1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

86533


מידע סמסטריאלי