רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים (ראמ"מ) - התפתחויות באריזה, כשל תרמי בראמ"מ, תכן אריזה תרמית, מעבר חום מגופים בעלי מקורות חום - חזרה על עקרונות, הולכה בראמ"מ, הסעה חופשית במערכי ראמ"מ, הסעה מאולצת בראמ"מ, אופטימיזצית צלעות ופיני קרור, אופטימיזצית שכבות מודבקות, שיטות מספריות, תכניות מסחריות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34014 או 34041 - מעבר חום


מידע סמסטריאלי