מבוא. התכונות הדינמיות של הצמיג והכוחות הנוצרים על ידן. קינמטיקת מתלי רכב. אוירודינמיקת כלי רכב. מערכת ההנעה: מנוע ותמסורת, התאמת מערכת ההנעה, ביצועים ותצרוכת דלק. מערכת חיכוך ובלימה. התאמת מכלולים ונקודת עבודה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34035 - תרמודינמיקה 1)


מידע סמסטריאלי