עקרונות הגרפיקה האינטרקטיבית (ג"א): מבנה מערכת ג"א, ומערכות תיב"ם, שימושים. התקני קלט ופלט של מערכות ג"א. טרנספורמציות פשוטות, מורכבות וטרנספורמציות של היטלים. (איזומטריה פרספקטיבה ). ייצוג הטרנספורמציות באמצעות מטריצות וקואורדינטות הומוגניות. פיתוח הטרנספורמציות באמצעות אלגברה וקטורית והקשר בין שני הייצוגים. ייצור וצבע. מבוא למודלי דימוי גיאומטריים. שיחזור הנדסי. שיטות הדמיה למציאות מדומה. מעבדה: כתיבת תוכניות גרפיות אינטראקטיביות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

234111 - מבוא למדעי המחשב או 234112 - מבוא למחשב - שפת סי


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46345 - גרפיקה ממוחשבת 234325 - גרפיקה ממוחשבת 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

236216 - גרפיקה ממוחשבת 1


מידע סמסטריאלי