ניסויים בקינמטיקה, בקרה ותכנון של רובוטים. סימולציה של רובוטים. ציוד: רובוט תעשייתי PUMA ורובוט לימודי RHINO, מערכת ראיה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(35001 - מבוא לרובוטיקה ו- 35188 - תורת הבקרה)


מקצועות צמודים

36026 - קינמטיקה דינמיקה ובקרה של רובוטים


מידע סמסטריאלי