הניתוח הכלכלי של החלטות הנדסיות משתמש במושגים של היוון, ריבית, זמן, אינפלציה, מחיר, ערך, פחת, מיסים ועוד. נלמד על האינטואיציה ועל שיטות כימות של המושגים האלה. נחקור החלטות כלכליות בהנדסה עם דגש מיוחד על אי-וודאות. נלמד ניתוח חסינות של פערי-ידע וכלים הסתברותיים להערכת סיכון.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34032 - מערכות ליניאריות מ' ו- 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

14603 - כלכלה הנדסית


מידע סמסטריאלי