מהות קבוצות קטנות, גישות שונות למחקר קבוצות קטנות פרטים וקבוצות. התהוות קבוצות והתפתחותן. הסביבה הפיסית של הקבוצות. הסביבה האישית של קבוצות. הסביבה החברתית של הקבוצות. הרכב ומבנה סביבת המשימות, בעיות, יישומים ותחזיות.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

95605 - מבוא לפסיכולוגיה


מידע סמסטריאלי