שרשרת מרקוב בזמן בדיד, תהליכים רגנרטיביים, תורת החידוש, מרטינגיילים, תהליכי נקודה, שרשרות מרקוב בזמן רציף, תנועת BROWN.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94314 - מודלים סטוכסטיים בחקר בצועים ו- 108324 - יסודות האנליזה המודרנית להנ חשמל)


מידע סמסטריאלי