מציאת פתרונות לבעיות שמכילים מעט משתנים השונים מאפס. יישומים נרחבים במגוון תחומים, כגון עיבוד אותות ותמונות, וסטטיסטיקה. הקורס ילמד תיאוריה ושיטות לאופטימיזציה דלילה החל מתוצאות קלאסיות לבעיות לא מאולצות, ועד שיטות מתקדמות לבעיות עם אילוצים, רגולריזציה ומבני דלילות של קבוצות. הכללה למבנה של דלילות של קבוצות או מטריצות. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו ליישם ולנתח שיטות לאופטימיזציה דלילה. בפרט: שיטות היטל הגרדיאנט, שיטות פרוקסימל גראדינט ושיטות בלוקיות.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

96327 - מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים או 97311 - אופטימיזציה 1 או 98311 - אופטמיזציה 1


מידע סמסטריאלי