אינטרנט של הדברים: ארכיטקטורה, רכיבים, וניתוח נתונים. ילמדו גישות שונות באיסוף, ניתוח והצגת נתונים של אינטרנט של הדברים. הקורס יכלול ניסיון מעשי בתכנון רשת סנסורים אלחוטית ואיסוף נתונים בעזרתה. הנתונים יועלו לענן לצורך ניתוח והצגה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לנתח ולהגדיר את הדרישות ממערכת אינטרנט של הדברים תוך התחשבות במשתנים כדוגמת: צריכת הספק, מחיר, תקשורת אלחוטית, איכות הנתונים וסנכרונם. 2. לתכנן ולנהל רשת בסיסית 3. לנהל נתונים של אינטרנט של הדברים - להעלות לענן ולנתח את הנתונים 4. לבקר את איכות הנתונים

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

96411 - למידה חישובית 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236332 - האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות


מידע סמסטריאלי