הקורס מתמקד בהשפעה של משתנים כלכליים על התנהגות אנושית. הוא סוקר מחקר בסיסי בתורת המשחקים ובכלכלה התנהגותית, ואת ההשלכות היישומיות של מחקר זה. התלמידים ילמדו לתכנן ניסויים ולהשתמש במודלים המאפשרים ניבוי של ההשפעה של התנסות על התנהגות, ובחינה של פתרונות שונים לבעיות ארגוניות. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע: 1.את ההשלכות של התופעות הקלאסיות בכלכלה התנהגותית. 2.לגזור את הניבויים של המודלים המובילים בכלכלה התנהגותית. 3.להשתמש בשיטות ניסויות לבניית מודלים תיאוריים. 4.להשתמש בסימולציות מחשב להשוואת מודלים התנהגותיים. 5.לתכנן סביבות ארגוניות למזעור קונפליקטים חברתיים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

95605 - מבוא לפסיכולוגיה או 96275 - הגורם האנושי באיסוף נתונים


מידע סמסטריאלי