הצגת מידע היא ההצגה החזותית של נתונים כדי להעביר מידע. הצגת מידע אפקטיבית עושה שימוש בתפיסה חזותית וקוגניציה. הקורס סוקר יסודות של תפיסה חזותית ותהליכים בסיסיים בקשב ועיבוד קוגניטיבי לצורך הבנת מידע חזותי. סקירה זו תיושם לבניית הצגה אפקטיבית של נתונים מרובים. תוצאות למידה:בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1.לפרט עקרונות בסיסיים בתפיסה חזותית. 2. לפרט עקרונות בסיסיים בתהליכים קוגנטיביים הקשורים למידע חזותי. 3. לנתח ולבקר דוגמאות הצגת מידע כפונקציה של תהליכי תפיסה וקוגניציה. 4.לפתח ולבחון אפקטיביות הצגת מידע על בסיס נתונים מרובים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

95605 - מבוא לפסיכולוגיה או 96275 - הגורם האנושי באיסוף נתונים


מידע סמסטריאלי