בעיות שונות בהן מתמקד המחקר במדעי ההתנהגות כיום והתרומות בשטחים אלה. הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ז: התנהגות פרו חברתית סמסטר א' תשע"ט: פרויקט תכן התנהגות ונתוני עתק. סמסטר ב' תשע"ט: פרויקט תכן התנהגות ונתוני עתק. סמסמטר א' תש"ף: תהליכים קבוצתיים בארגונים. סמסטר ב' תש"ף: סדנא מתקדמת לאיסוף וניתוח נתונים .

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

95605 - מבוא לפסיכולוגיה


מידע סמסטריאלי