הסקה סימולטנית והסקה לאחר בחירה. נושאים: בעיית ההשוואות המרובות, מדדי טעות, עוצמה, רווחי סמך סימולטניים, שיטות להשוואות מרובות במודל ניתוח שונות, שיטות לשליטה על FAMILY-WISE ERROR RATE, שיטות לשליטה על שיעור התגליות השגויות (FDR), רווחי סמך עם שליטה על FALSE COVERAGE RATE שיטות לבדיקת הדירות, יישומים בגנומיקה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לזהות בעיות של השוואות מרובות ביישומים ולהתאים שיטות לשליטה על תגליות שגויות. 2. ליישם שיטות להשוואות מרובות על-ידי כתיבת תכניות מחשב וכן בעזרת שימוש בתוכניות מחשב קיימות. 3. לבנות פרוצדורות לשליטה על FAMILY-WISE ERROR RATE. 4. לבדוק תכונות של פרוצדורות להשוואת מרובות באופן תאורטי ועל-ידי סימולציה נומרית. 5. להשוות בין פרוצדורות להשוואות מרובות באופן תאורטי ועל -ידי סימולציה נומרית.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94423 - מבוא לסטטיסטיקה או 94424 - סטטיסטיקה 1


מידע סמסטריאלי