הקורס יציג את אופטימיזצית תוחלת-שונות של מרקוביץ, מודל תמחור נכסים וההרחבה להשקעות בתקופות מרובות, בחירת תיקי השקעות מקוונות ותכנון קמור מקוון והיישום של למידה עמוקה שנקרא תיקי השקעה עמוקים. תוצאות למידה : בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להשתמש במושגים בסיסיים בבחירת תיקי השקעות. 2. להריץ מודלי בחירת תיקי השקעות

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

96411 - למידה חישובית 1


מידע סמסטריאלי