נושאים בניהול מידע מבוזר (כגון, תכן ביזוריות, עיבוד ואופטימיזציית שאילתות מבוזרות וניהול תנועות מבוזרות). סוגיות אמינות מידע מבוזר ושילוב נתונים. פיתוח כלים למחקר שילוב נתונים. נושאים מחזית הטכנולוגיה במיחשוב ענן. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע 1. לתכנן מסד נתונים 2. להציע תוכנית שאילתא בסביבה מבוזרת. 3. לתכנן פרוטוקול התאוששות מתקלות בניהול טרנזקציות מבוזרות 4. לממש אלגוריתמי שילוב נתונים. 5. לתכנן ולבצע ניסויים בסביבת שילוב נתונים. שילוב נתונים.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

94241 - ניהול מסדי נתונים או 236363 - מסדי נתונים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

96225


מידע סמסטריאלי