מערכות מחשב מתקדמות מאפשרות עבוד מקבילי בעזרת מגוון רכיבי חומרה. בנוסף, תכנות מקבילי המנצל רכיבים אלו להשגת ביצועים מהירים הופך לטכנולוגיה נפוצה. הקורס עוסק בקשר בין חומרה לתוכנה. הקורס כולל תיאור מנגנוני חומרה ומודלים של תכנות, טכניקות אופטימיזציה ושימוש בתבניות תכנותיות כדי לנצל מערכות מרובות ליבה, מערכות חומרה וקטוריות ומאיצי חומרה יעודים (כמו מאיצים להסקה בעזרת למידה עמוקה) להשגת ביצועים. הלימוד שם דגש מיוחד על השוואות כמותיות של ביצועי חומרה/תוכנה. תרגילי בית מעשיים בתכנות מקבילי מהוות חלק חשוב ומשמעותי של הקורס. העומס השבועי הכולל 6- שעות. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע: 1. הערכה של ארכיטקטורות מחשבים, המבוססת של הבנה של המגמות בתחום ארכיטקטורת מחשוב החל מריבוי-ליבות, דרך במעבדים גרפיים ( GPU ) ועד מאיצי חומרה ייעודיים. 2. פיתוח תוכנה בשימוש במודלים לתכנות מקבילי, אופטימיזציה בתוכנה ושימוש בתבניות תכנותיות להשגת ביצועים מהירים על חומרה לחשוב מקבילי.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 46267 - מבנה מחשבים) או (46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 234267 - מבנה מחשבים) או (46267 - מבנה מחשבים ו- 234123 - מערכות הפעלה) או (234123 - מערכות הפעלה ו- 234267 - מבנה מחשבים)


מידע סמסטריאלי