וקטור הזזה. טנזור גרדיאנט ההזזה. טרנספורמציה של טנזורים. טנזורי עיבורים ומאמצים. משואות שיווי משקל דיפרנציאליות. הטרחות ותנאי שפה. אנרגיית עיבורים ועבודת כוחות חיצוניים. משוואות קונסטיטוטיביות. משוואות ההתאמה. פתרונות אנליטיים ונומריים של בעיות נבחרות בתורת האלסטיות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34029 - מכניקת מוצקים 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

84515 - מבוא לתורת האלסטיות


מידע סמסטריאלי