בימי הביניים מעמדן של הנשים היה משני לזה של הגברים. עם זאת, תמונה זו אינה חד-גונית, ולה יוצאים מן הכלל רבים ומשמעותיים. במהלך הקורס ייבחנו נושאים שונים כגון: דרכי וגיל הנישואין, מונוגמיה מול פוליגמיה, קיום מצוות, אלימות וניצול נשים, וזאת תוך השוואה עקבית עם הנוהג בחברות הנוצריות והמוסלמיות המקבילות.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מקצועות ללא זיכוי נוסף

324174 - נשים יהודיות בימ"ב-מעמד,הלכה,חברה


מידע סמסטריאלי