בשלושת העשורים האחרונים חווה סין את השפעתו של שיח חדש המדגיש את החשיבות של חינוך ליצירתיות וחופש אישי. יחד עם זאת, מערכת החינוך בסין נתפשת בהיעדר יצירתיות וחדשנות. מהן הסיבות העיקריות לכך, בקורס נעסוק בשינויים שבמקומו של הילד בחברה הסינית העכשווית תוך התבוננות על החברה הישראלית. התבוננות זו מעניינת שכן הן החברה הישראלית והן החברה הסינית, על אף השוני הרב ביניהן, רואות בחינוך כלי מהותי לעיצוב העתיד.

פקולטה: לימודים הומניסטיים ואמנויות
|תואר ראשון

מידע סמסטריאלי