מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. תלויות בקרה וחיזוי קפיצות. עקרון זרם מידע ( DATAFLOW ) שבירת תלויות מדומות.מעבדים סופרסקלרים ( OUT-OF-ORDER) VLIW ) מערכת הזיכרון ומערכת האחסון. טכנולוגיות זיכרון ומגבלותיהן, זיכרונות מטמון, היררכיית מטמונים, קוהרנטיות מטמונים וקונסיסטנטיות זיכרון. זיכרון מדומה, תרגום מהיר של כתובות ,( TLB ) הרחבות למכונות וירטואליות. ריבוי חוטים בחומרה ) SMT, GPGPU (. מעבדים בעלי קונפיגורציה משתנה ( FPGA, CGRA ). תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל להבין: 1. את אבני הבנין של המחשב, את אופן העבודה של מעבדים מודרנים ושיטות לתכנון . 2. מדדים לביצועי מעבדים ומערכת המחשב. 3. שיקולי תכנון מערכתיים של מערכות מחשב. 4. הקשרים וההשפעות ההדדיות בין רכיבי המעבד ומערכת המחשב.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

234118 - ארגון ותכנות המחשב


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236267 - מבנה מחשבים 46267 - מבנה מחשבים 106867 - מבנה מחשבים ס' 234267 - מבנה מחשבים 236267 - מבנה מחשבים


מידע סמסטריאלי