בקורס נלמד שיטות אלגוריתמיות שונות לפתרון בעיות תכנון תנועה רובוטי. נתחיל בשיטות מדויקות למרחבי קונפיגורציה ממימד נמוך ונעבור למרחבים ממימד גבוה. לאחר מכן נלמד גישות אשר יותר מתאימות למרחבים ממימד גבוה (שיטות מבוססות דגימה וכן חיפוש יוריסטי). לבסוף נדגים איך האלגוריתמים הללו משתלבים באפליקציות רובוטיות כגון התקנים רפואיים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים נדרשים: 1. להסביר מושגים בסיסיים ואתגרים בתכנון תנועה רובוטי. 2. לנתח את הסיבוכיות של אלגוריתמי תכנון תנועה רובוטי. 3. להבדיל בין גישות אלגוריתמיות שונות לתכנון תנועה רובוטי. 4. לדרג את ההתאמה של אלגוריתמי תכנון תנועה קיימים לבעיית תכנון תנועה נתונה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236501 - מבוא לבינה מלאכותית


מידע סמסטריאלי