הקורס כולל ביצוע פרוייקט הבוחן נושא מראיה ממוחשבת. המשתתפים יתנסו בניתוח תמונות בעזרת מחשב ויבצעו פרוייקט בנושא. בהרצאה ידון החומר התאורטי העדכני וינתן סיוע לביצוע הפרוייקטים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236327 - עיבוד תמונות ואותות במחשב או 236873 - ראיה ממוחשבת


מידע סמסטריאלי