פונקציות תת-מודולריות נפוצות במספר רב של תחומים: קומבינטוריקה, תורת הגרפים, למידת מכונה, כלכלה, תורת המשחקים החישובית, תורת האינפורמציה, ועוד. בעיות אופטימיזציה של פונקציות תת-מודולריות מכלילות בעיות קלאסיות בתאוריה של מדעי המחשב, לדוגמא: בעיית חתך המקסימום בגרפים לא מכוונים ובגרפים מכוונים, בעיית ההשמה המוכללת של שיבוץ משימות למכונות, וכן אפליקציות מעשיות, לדוגמא: התפשטות השפעה ברשתות חברתיות וביולוגיות. קורס זה עוסק בבסיס התאוריה האלגוריתמית של אופטימיזציה של פונקציות תת-מודולריות ויתמקד בטכניקות ובעיות קלאסיות בתחום. הנושאים שיועברו בקורס כוללים: מבוא לתת-מודולריות, מקסום תת-מודולרי עם אילוץ גודל, מקסום תת-מודולרי לא מאולץ, הרחבות רציפות של פונקציות תת- מודולריות ושימושיהן האלגוריתמייים, מזעור תת-מודולרי. תוצאות למידה: בסיום הקקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים: 1. לזהות ולפתור בעיות אופטימיזציה תת-מודולריות בהן יתקלו הן במהלך מחקר תיאורטי ומעשי והן במהלך עבודה בתעשייה._ 2. ליישם את הידע אותו ראו בכיתה לשם תכנון וניתוח עצמאי של אלגוריתמים לפתרון בעיות חדשות המערבות אופטימיזציה של פונקציות תת-מודולריות. 3. לפתור בעיות אלגוריתמיות בטכניקות בדידות, אקראיות, ורציפות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94412 - הסתברות מ ו- 234247 - אלגוריתמים 1 ו- 236343 - תורת החישוביות)


מידע סמסטריאלי