יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בתורת המשחקים החישובית. סילבוס מפורט ותוצאות למידה יפורסמו לפני תחילת כל סמסטר בו יינתן הקורס.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי