יוצגו תוצאות חדישות וכיווני מחקר נוכחיים בנושאים הנמצאים בחזית המחקר במדעי המחשב. סמסטר א' תשע"ז: מדעי הנתונים למתקדמים. סמסטר א' תשע"ח: למידה עמוקה עבור עיבוד שפה טבעית. סמסטר א' תשע"ט: למידה עמוקה על מאיצים חישוביים. סמסטר ב' תשע"ט: למידה עמוקה על מאיצים חישוביים. סמסטר א' תש"פ: שיטות מטריות ואלגוריתמים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מידע סמסטריאלי