שיטות יוריסטיות לחיפוש במרחבי מצבים. חיפוש בעצי משחק. שיטות ליצוג ידע באמצעות: לוגיקה, רשתות סמנטיות, מערכות מסגרת, רשתות הסתברותיות. נושאים נוספים לפי בחירת המרצה: מערכות לומדות, עיבוד שפות טבעיות, מערכות מומחה, תכנון.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות צמודים

234247 - אלגוריתמים 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

96210 - יסודות בינה מלאכותית ויישומיה


מידע סמסטריאלי