תכנון, מימוש ותיעוד פרויקטים שונים בנושאי חומות אש. הסטודנטים יעבדו בהנחיה צמודה. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט ידע חומר תאורטי ויכולת מימוש של חומת אש.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236350 - הגנה ברשתות


מידע סמסטריאלי