מבוא. הנדסה לאחור של תוכנה: ניתוח סטטי. ניתוח דינמי. פעולת הדיבגר, BREAKPOINTS. הוקינג. הזרקת קוד, IAT, HOT PATCHING. מבנים שונים של יישומי הוקינג. חולשות ושימוש בהן. טיפול בחריגות. שפות מבוססות עצמים ושפות קודי ביניים, JIT. טכניקות אנטי-רברסינג. הסוואות בנוזקה. התקפות ערוצי צד. הנדסה לאחור של חומרה. המבחן הסופי יערך בשני חלקים בני 3 שעות כ"א מול מחשב. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט: 1. יבין איך מבצעים הנדסה לאחור של תוכנה, ויוכל ליישם מגוון טכניקות להבנת פעולת התוכנה ולשינוי פעולתה. 2. ידע טכניקות למניעת ביצוע הנדסה לאחור לתוכנה, ולהפרעה להנדסה לאחור. 3. יכיר את רוחב התחום, כולל היישום לשפות השונות, התקפות ערוצי צד, והנדסה לאחור של חומרה.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46209 - מבנה מערכות הפעלה או 234123 - מערכות הפעלה


מקצועות צמודים

236350 - הגנה ברשתות


מידע סמסטריאלי