במסגרת קורס זה הסטודנטים יתכננו, יממשו ויתעדו פרוייקטים שונים בנושאים הקשורים ל-VLSI. לכל פרוייקט צמוד מנחה (בדרך כלל המנחים הם המציעים את הפרוייקט). רשימת הפרוייקטים המוצעים והמנחים מפורסמת בתחילת הסמסטר. הסטודנטים עובדים בזוגות בהנחיה צמודה של המנחה והמהנדס האחראי על המעבדה ל- VLSI.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו- 44262 - תכן לוגי ומבוא למחשבים ו- 234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב ו- 234262 - תכן לוגי)


מידע סמסטריאלי