מושגי יסוד של שפות שאילתה עם דגש על כוח ביטוי וסיבוכיות, ופרט ניצול תכונות של אי מעגליות (או אי מעגליות "מקורב") לצורך מענה על שאילתות. התורה הבסיסית של המרת מידע, ובפרט הדרכים המקובלות להתמודד עם חוסר הוודאות המובנה בתהליך. עקרונות ודרכים לניהול מידע לא ודאי: אוספי מידע לא שלמים, מידע לא עקבי, ומידע הסתברותי. בכל אחת מתצורות חוסר הוודאות, הקורס יתמקד בשפות וסמנטיקה של הייצוג, וחישובי שאילתות. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין את ההבדלים בין שפות שאילתה, 2. להכיר מושגי יסוד בסיבוכיות תאורטית של ניתוח מידע, 3. להכיר את התורה הבסיסית של המרת מידע, 4. להכיר גישות שונות למידול חוסר ודאות במידע, וגישות שונות לשאילתות מעל מידע חסר ודאות, 5. להכיר ולהבין משפטים מרכזיים בסיבוכיות שאילתות על מידע חסר ודאות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236363 - מסדי נתונים


מידע סמסטריאלי