מודלים של חישוב מבוזר בגרפים. אלגוריתמים וחסמים תחתונים לבעיות גלובליות, כגון בניית עץ חיפוש לרוחב ועץ פורש מינימום. אלגוריתמים וחסמים תחתונים לבעיות לוקליות, כגון צביעה ומציאת קבוצה בלתי תלויה מקסימלית. בניית SPANNERS ושימושיהם. חישוב בגרפים דינמיים, חישוב עם עצה, חישובים מקורבים, ועוד נושאים נוספים קשורים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט: 1. יכיר מודלים של חישוב מבוזר בגרפים ואת חשיבותם. 2. ידע לתכנן אלגוריתמים גלובליים תחת הגבלות רוחב-פס ולנתחם. 3. ידע לתכנן אלגוריתמים לוקליים ולנתחם. 4. יכיר שיטות להשגת חסמים תחתונים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(94412 - הסתברות מ ו- 234247 - אלגוריתמים 1)


מקצועות צמודים

236343 - תורת החישוביות


מידע סמסטריאלי