קורס זה נחשב כפרויקט לענין קיום דרישות הסיום. הקורס מלמד עקרונות בסיסיים ונושאים מתקדמים בהנדסת מערכות הפעלה. הסטודנטים יממשו, מאפס, מערכת הפעלה מינימליסטית (אך שלמה) שתומכת בזיכרון וירטואלי, במצב גרעין ומשתמש ( USER AND KERNEL MODE ) בקריאות מערכת ( SYSTEM CALLS ), בחוטים ( THREADS ) בהחלפות הקשר ( CONTEXT SWITCHING ), בפסיקות ( INTERRUPTS ), בתקשורת בין תהליכים ( INTERPROCESS COMMUNICATION ), בתאום של פעולות מקביליות, במערכת קבצים ובתקשורת. בנוסף, ילמדו נושאים מחזית המחקר של מערכות הפעלה אשר חלקם ימומש בפרוייקט בסוף הקורס. מטלות הקורס הינן שישה תרגילים מעשיים, פרויקט ומבחן (כל המטלות יסתיימו בסוף הסמסטר לפני תקופת הבחינות). התרגילים והפרויקט מוגשים בזוגות.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(46209 - מבנה מערכות הפעלה ו- 46210 - מעבדה במערכות הפעלה) או 234123 - מערכות הפעלה


מידע סמסטריאלי