סקירת שפות תכנות מקביליות, מנגנונים לסנכרון ולתקשורת בין תהליכים, מודלי זיכרון, חיפוש בגים, שעונים ווקטורים. חומרה מקבילית כולל מאיצים ווקטורים. הקורס כולל תרגילי תכנות. הקורס נותן דגש מיוחד על השימוש בכל הכלים הנ ל לעיבוד מידע מקבילי ומבוזר וכן לשימוש במקביליות לצרכי למידה חישובית, תחת הרציונל שתחומים אילו הם השימושים החשובים ביותר של מקביליות ועיבוד מבוזר כיום. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין איך לנצל משאבי חישוב מקביליים ומבוזרים, ובפרט לצרכי עיבוד מידע ולמידה חישובית ואיך למדוד את האפקטיביות של ניצול כזה. 2. לדעת את האפשרויות השונות בעיבוד מידע מקבילי ומבוזר וכן את המגמות העדכניות בתחום.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46209 - מבנה מערכות הפעלה או 234123 - מערכות הפעלה


מידע סמסטריאלי