בניית יישומים ומערכות מורכבות באינטרנט. בפרט, עקרונות (בסיסיים ומתקדמים) וטכנולוגיות פיתוח עבור המרכיבים המרכזיים של מערכות אלו: צד הלקוח (הדפדפן), צד השרת, תקשורת לקוח-שרת ברשת, שירותים משמעותיים כגון מסד הנתונים, ואבטחה באינטרנט. הקורס יתמקד בטכנולוגיות פיתוח כוללות עבור מערכות אלו (FULL STACK), בדגש על מערכות גדולות מורכבות. תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנטיות והסטודנטים ידעו: 1. לתכנן ולפתח יישומים באינטרנט ( FULL-STACK DEVELOPMENT ). 2. לתכנן מערכות תוכנה מורכבות ומרובות משתתפים. 3. עקרונות יישומים בצד הלקוח (FRONT END): איך דפדפן עובד וממומש,תכנות אסינכרוני בממשק משתמש, שפות הפיתוח JAVASCRIPT ,CSS ,HTML ו- TYPESCRIPT. 4. לפתח יישומים בספריות מבוססות JAVASCRIPT כגון NODE.JS ו- REACT. 5. עקרונות פיתוח בצד השרת (BACK END): שרתים ופרוטוקולים, HTTP/HTTPS, זיכרון בין פניות ( SESSION, COOKIE ) מיקרו-שירותים ( MICROSERVICES ), אימות משתמשים (AUTHENTICATION), תכנות מונחה אירועים. 6. להשתמש במסדי נתונים במסגרת יישום באינטרנט. 7. סיכוני אבטחה באינטרנט, חולשות נפוצות של מערכות באינטרנט, כלים לאבטחת מידע באינטרנט (כגון ערוצים מאובטחים) ושילובם בכלי פיתוח מודרניים.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234122 - מבוא לתכנות מערכות ו- 236363 - מסדי נתונים) או (234124 - מבוא לתכנות מערכות ו- 236363 - מסדי נתונים)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

96209


מידע סמסטריאלי