בקורס זה יכתב קומפיילר לשפה מסויימת. הסטודנטים יעבדו יחידים או בצוותים בפיקוח של אסיסטנט.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

236360 - תורת הקומפילציה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

234302 - פרויקט בקומפילציה ה'


מידע סמסטריאלי