בקורס זה יכתב קומפיילר לשפה מסויימת. הסטודנטים יעבדו יחידים או בצוותים בפיקוח של אסיסטנט.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

236360 - תורת הקומפילציה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236361 - פרויקט בקומפילציה מ'


מידע סמסטריאלי