מבוא לאינטרנט ול-TCP/IP. שכבת ה-IP. פרוטוקלי ניתוב פנימי וחיצוני. השוואה בין פרוטוקולים המבוססים על החלפת וקטורי מרחקים לבין פרוטוקולים המבוססים על הפצת מצב מקומי. פרוטוקולים להפצה. פרוטוקולים להזמנת משאבים . פרוטוקול TCP. שיפור הביצועים של TCP. ה-WWW ופרוטוקולי HTTP. דרכים להגדלת התעבורה של שרת WEB.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

44334 - רשתות מחשבים ואינטרנט 1 או 236334 - מבוא לרשתות מחשבים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46005 - רשתות מחשבים ואינטרנט 2


מידע סמסטריאלי