הקורס יעסוק בלמידה גיאומטרית של מבנים גיאומטרים שונים כגון, גרף, סט, שריג, ועוד. הקורס יסקור שיטות שונות של למידה גיאומטרית החל משיטות קלאסיות ועד לשימוש ברשתות נוירונים (רשתות נוירוניות גרפיות)._ תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטיות והסטודנטים יהיו מסוגלים: - להכיר את הרקע המתמטי של למידה גאומטרית._ - להכיר את שיטות ללמידה על צורות גיאומטריות בממד גבוה._ - להתנסות בפרויקט גמר מחקרי בתחום.__

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46211 - למידה עמוקה או 97200 - למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה או 236781 - למידה עמוקה על מאיצים חישוביים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

97922 - נושאים בלמידה עמוקה גיאומטרית


מידע סמסטריאלי