הקורס יכסה מגוון מודלים חישוביים ואלגוריתמים מתחום הלמידה העמוקה בדגש על האפליקציה לראייה ממחושבת, ועיבוד שפה. בפרט יכוסו נושאים כמו: רשתות שטוחות, עמוקות, קונבולוציה ויכולות ההכללה שלהן. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להריץ אלגוריתמי למידה עמוקה. 2. לנתח את תכונות ההכללה של אלגוריתמי למידה עמוקה.

פקולטה: הנדסת תעשיה וניהול
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 46195 - מערכות לומדות) או (94224 - מבני נתונים ואלגוריתמים ו- 96411 - למידה חישובית 1) או (234218 - מבני נתונים 1 ו- 236756 - מבוא למערכות לומדות)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46211 - למידה עמוקה 236777 - למידה עמוקה ושימושיה


מידע סמסטריאלי