הקורס יכסה מגוון מודלים חישוביים ואלגוריתמים מתחום הלמידה העמוקה בדגש על האפליקציה לראייה ממחושבת, ועיבוד שפה. בפרט יכוסו נושאים כמו: רשתות שטוחות, עמוקות, קונבולוציה ויכולות ההכללה שלהן. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להריץ אלגוריתמי למידה עמוקה. 2. לנתח את תכונות ההכללה של אלגוריתמי למידה עמוקה.

פקולטה: מדעי הנתונים וההחלטות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

46211 - למידה עמוקה או 97209 - למידה חישובית 2 או 236781 - למידה עמוקה על מאיצים חישוביים


מידע סמסטריאלי