תורת הידע במערכות מבוזרות ושימושיה בתכן וניתוח תכניות מחשב מבוזרות ומשחקים מרובי משתתפים. הנושאים יכללו: סמנטיקה של עולמות אפשריים, מידול מערכות מבוזרות, לוגיקות מודליות של ידע וזמן, ידע של סוכן יחיד, ידע משותף ומצבי ידע קבוצתיים אחרים, ידע במשחקים, שימושים בתכן וניתוח תכניות מחשב מבוזרות ומשחקים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט: - ירכוש כלים לתכן וניתוח מערכות מבוזרות ומערכות מרובות סוכנים בעזרת מושג הידע ונגזרותיו.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' ו- 94204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (44114 - מתמטיקה דיסקרטית ח' ו- 44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 94204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים) או (44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 234292 - לוגיקה למדעי המחשב ו- 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב) או (44268 - מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים ו- 106156 - לוגיקה מתמטית) או (94204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים ו- 94226 - מבוא לאלגוריתמים) או (94226 - מבוא לאלגוריתמים ו- 234218 - מבני נתונים 1 ו- 234292 - לוגיקה למדעי המחשב) או (94226 - מבוא לאלגוריתמים ו- 106156 - לוגיקה מתמטית) או (106156 - לוגיקה מתמטית ו- 234218 - מבני נתונים 1) או (234218 - מבני נתונים 1 ו- 234292 - לוגיקה למדעי המחשב ו- 234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

49026 - ידע ומשחקים במערכות מבוזרות


מידע סמסטריאלי