אוטומטים מעל מלים אינסופיות: תנאי קבלה, כוח הבעה, אלגוריתמים ובניות. תרגום בין מודלים שונים של אוטומטים. לוגיקה עתית (טמפורלית): לוגיקה עתית לינארית (LTL), לוגיקה מונאדית מסדר שני (MSO), תת -הלוגיקה 1SS. תרגום בין לוגיקה לאוטומטים. בדיקת מודל של LTL. משחקים: משחקים אינסופיים על גרפים. פתרון משחקי ישיגות, משחקי בוקי ומשחקי PARITY. סינתזה של LTL באמצעות משחקי PARITY. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנטים והסטודנטיות יהיו מסוגלים: - לבנות אוטומטים עבור שפות אומגה-רגולריות, בתנאי קבלה שונים, לאפיין את שפתם ולתרגם בין המודלים._ - לנסח תכונות בלוגיקות עתיות ולתרגם את התכונות לאוטומטים. - לפתור משחקי PAIRTY._ - להוכיח תוצאות קשיות על תרגומים בין לוגיקה ואוטומטים, ובין סוגי אוטומטים.__

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(234129 - מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ו- 236343 - תורת החישוביות)


מידע סמסטריאלי