קורס זה כולל פרויקט גדול בבינה מלאכותית. הסטודנטים יעבדו יחידים או בצוותים בהנחיה צמודה של אסיסטנט.

פקולטה: מדעי המחשב
|תואר ראשון

מקצועות קדם

236501 - מבוא לבינה מלאכותית


מקצועות ללא זיכוי נוסף

236502 - פרויקט בבינה מלאכותית


מידע סמסטריאלי