1. אלגברה ליניארית נומרית: פירוק ערכים סינגולריים, קירוב ריבועים מינימליים, פירוק QR, בעיות ערכים-עצמיים ואלגוריתם QR 2. התמרת פורייה דיסקרטית והתמרת פורייה מהירה. 3. שיטות נומריות למד"ר: בעיות התחלה, שיטות חד-צעדיות ורב-צעדיות, שיטות רונגה-קוטה, עקביות יציבות ודיוק סכמות. תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל: 1. שימוש באלגוריתמים לפתרון בעיות ריבועים מינימליים ולפתרון בעיות ערכים עצמיים. 2. שימוש בשיטות ספקטרליות לפתרון בעיות שפה. 3. פיתוח או בחירת שיטה נומרית מתאימה לפתרון מד"ר נתון. 4. ניתוח דיוק ויציבות של שיטה נומרית נתונה לפתרון מד"ר.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104166 - אלגברה אמ' ו- 104168 - אלגברה ב ו- 104283 - מבוא לאנליזה נומרית ו- 104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א')


מידע סמסטריאלי