שיטות מתקדמות ביחסות כללית. לדוגמה: גאומטריה דיפרנציאלית, יריעות, עקמומיות, פתרונות מדויקים, מבנה קאוזלי, בעיית קושי, סינגולריויות, קריסה וחורים שחורים, שיטות נומריות. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להשתמש בכלים מתקדמים של יחסות כללית כדי לפתור בעיות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118130 - מבוא ליחסות כללית


מידע סמסטריאלי