תכונות קוונטיות של מוצקים הנובעות מאינטראקציות אלקטרוניות. קוונטיזציה שנייה, קרוב הרטרי-פוק, מודל ג'ליום והגביש של ויגנר, תורת התגובה הלינארית, מיסוך, RKKY' קירוב הפאזה האקראית, נוזלי פרמי,הפרמטר ש לנדאו, גלי קול מטיפוס 0, אי יציבות סטונר, פרומגנטיות, מודל הברד, אנטיפרומגנטיות, תורת גינצבורג לנדאו, אינטראקציה אלקטרון פונון, תורת BCS. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא. 2. להשתמש בארגז הכלים הסטנדרטי של התיאוריה של חומר מעובה.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116217 - פיסיקה של מצב מוצק


מידע סמסטריאלי