קריסה כבידתית,קריסת אבק כדורי, מודל אופנהיימר סנידר, השערת הצנזורה הקוסמית. חור שחור טעון: האופק הפנימי, ההסטה האינסופית לכחול, אי-יציבות אופק קושי. חור שחור מסתובב: פיתרון קר, הארגוספרה, תהליך פנרוז, סינגולריות הטבעת. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. להבין את התהליך של יצירת חור שחור בקריסה כבידתית. 2.להבין את השערת הצנזורה הקוסמית. 3. להבין את המבנה והתכונות של חורים שחורים כדוריים טעונים. 4. להבין את המבנה והתכונות של חורים שחורים מסתובבים. 5. להבין את האופי של הסינגולריות דמויית האור באופק הפנימי.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118130 - מבוא ליחסות כללית