בעיות וטכניקות בפיסיקה של מערכות רחוקות משיווי משקל, מידול המבוסס על תהליכים סטוכסטיים. כלים בסיסיים: משוואות המאסטר, משוואות פוקר פלאנק, קרובי השדה הממוצע, גישות המבוססות על אינטגרלי מסלול. תורת שדות. יישום הגישות למערכות ספינים. חבורת הרנורמליזציה.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118129 - מכניקה סטטיסטית 2