הקורס הוא המשך של תורת שדות קוונטיים 1. הנושאים שיידונו הם: שדות כיול ינג-מילס. הקדמה ל-QCD. שבירת סימטריה והקדמה לסופרסימטריה. מבוא לחוטים יחסותיים. נושאים נבחרים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118132 - תורת השדות הקוונטית 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117083 118083


מידע סמסטריאלי