חלק א: משוואות דיפרנציאליות ופונקציות מיוחדות, פתוח אסימפטוטי ותכונות ספקטרליות. משוואות אינטגרליות וטרנספורמים אינטגרליים ושימושיהם בפיסיקה. שיטות של פונקציות GREEN. שיטות קירוב למשואות ערכים עצמיים ותכונותיהן. חלק ב: טנזורים במרחבים ליניאריים, יריעות, מבוא לתבניות דיפרנציאליות, אלומות סיבים. דוגמאות ושימושים פיסיקלים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104223 - מד"ח וטורי פוריה


מקצועות צמודים

115204 - פיסיקה קוונטית 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117120